Login

Hoofdmenu

Clubmedia

BMW weblinks

   • MAG    |  De in 1988 opgerichte Motorrijders Actie Groep (MAG) is een belangenvereniging voor en door motorrijders, die zich richt op collectieve belangenbehartiging op regionaal, nationaal en internationaal niveau en haar basis heeft in de  vrijwilligers van de   organisatie.  
   • Motorencylopedie    |  Deze site probeert een overzicht te geven van de motoren en bromfietsen welke ooit zijn gebouwd. Gegevens van de diverse motoren en bromfietsen vind u onder de knop motorecyclopedie.
   • BMW Club Europa    |  BMW Club Europa is the umbrella organization at European level. The official BMW clubs are affiliated under this umbrella and can interchange news via this "information interface".
   • LOOT  |  Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs de overkoepelende vereniging van motorclubs.
   • BMW Motor Tour Club 's-Hertogenbosch    |  BMW Motor Tour Club ’s-Hertogenbosch heeft als doelstelling het verschaffen van motorrijplezier en contacten met “gelijkgestemden” voor berijders van een BMW motorfiets uit Noord Brabant en omstreken.
   • BMW Motorclub Noord-Nederland    |  De BMW Motorclub Noord-Nederland heeft als doelstelling het rijplezier met een BMW-motorfiets te verhogen. Daartoe organiseert de club regelmatig tourtochten, excursies en (technische) voorlichtingsavonden.
   • Motor Club Vlaanderen   |  BMW Motor Club Vlaanderen werd opgericht op 21 oktober 1984 met als doel de belangen van de BMW-motorrijders te behartigen.
   • Motor Club Zeeland    |  De BMW motorclub Zeeland is opgericht op 19 juni 1999 en heeft ruim 70 leden.
   • Wisconsin BMW Club    |  On a cold snowy March evening in 1967, 20 people met for the first time to discuss the possibility of forming an exclusive marque motorcycle club. From that first meeting came the nucleus of the Wisconsin BMW Motorcycle Club.
   • BMW GS Club Nederland  |  De BMW GS Club Nederland is opgericht uit puut enthousiasme voor de BMW GS motorfietsen.

 

Copyright © 2014-2017 BMW Motorclub Roosendaal | Gemaakt door: Thomas Hopstaken